pondělí 3. dubna 2023

Czechalliance - CZSK guilda - Darth Malgus server - republika - nábor

Czechalliance je cz-sk guilda s více než desetiletou tradicí. Domov u nás najdou všichni hráči, kteří se domluví česky nebo slovensky. Naše guilda si zakládá na příjemné a přátelské atmosféře. Naši členové jsou lidé všech věkových kategorií. Najdete tu hrát studenty i jejich rodiče.

Pravidelně pořádáme různé akce - ať už je to společné hraní on-line nebo srazy "naživo"  v hospodě nebo i na víkend pod stanem.

Hrajeme na straně republiky na serveru Darth Malgus, jehož hlavním jazykem je angličtina a je to evropský herní sever.

Pokud máte zájem vstoupit do naší guildy, máte několik možností, jak nás kontaktovat.


  • pokud máte Discord - můžete se přidat na náš server  Cz-Sk Darth Malgus a tam si říct o pozvánku do guildy
  • použijte náš kontaktní formulář. Vhodné je napsat jméno postavy ve hře a čas kdy budete k zastihnutí on-line.
  • komentujte tento příspěvek
  • kontaktujte nás přes FB, odkaz na guildovní stránky najdete v pravé boční liště
  • zeptejte se přímo ve hře - větší šance je odpoledne nebo večer, ideálně na fleet 
  • ve hře se přidejte do speciálního czsk kanálu pomocí /cjoin czsk - a zde napište svou žádost

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Povyšování a aktivita v guilde - main, alt

Slavnostní povýšení členů guild Czech Alliance je vyhlašováno v pravidelných intervalech.

Jsou zde povyšováni hráči do níže uvedených ranků.

Povyšování do hodnosti Knight Member z ranku Core Member probíhá na základě žádosti hráče a pokud nedošlo předtím k nějakým přestupkům proti pravidlům guildy je automaticky schváleno. 

Povyšování do hodnosti Veteran a Guild Command je rozhodováno v rámci Vedení Guildy a se souhlasem dotyčného. Ceremoniál provádí Guild Prime za přítomnosti Guild Command a ostatních členů guildy.

Povýšení nových hráčů z ranku newbie do ranku Core Member probíhá automaticky po uplynutí 14-denní zkušební doby. Informace o povýšení hráčům přichází in-game mailem, kde jsou i další užitečné informace o guildě. 

Jaké jsou guildovní hodnosti

Guild Prime – guild leader, vrchní představitel Czech Alliance. Konečná autorita s finální rozhodovací pravomocí. Jmenuje a odvolává Guild Command.

Prime Senator – zástupce guild leadera, vrchní představitel Czech Alliance.

Guild Banker – druhý zástupce guild leadera, vrchní představitel Czech Alliance.

Guild Command – officíři guildy, mají autoritu vykonávat činnosti potřebné k běžnému provozu guildy. V případě nepřítomnosti některého z nich jsou vzájemně zastupitelní. Právo příjmat a výjímat členy guildy, měnit rank s vyjímkou Guild Prime a Guild Command, admin práva na stránkách guildy. V řadě případů současně zodpovídají za některý z aspektů chodu guildy, viz. Guild Command.

Senator – seniorní členi guildy, rekrutovaní především z bývalých Guild Command.

Veteran – bojem ošlehaný veterán, účastník mnoha bitev, tahoun, hráč, který jde vždy příkladem a republika je jeho domovem.

CQ Champion – speciální prestižní guildovní rank - putovní. Je určen pro vítěze CQ soutěže, pokud vyhrajeme nějakou planetu.

PVP Champion – speciální prestižní guildovní rank - putovní. Je určen pro vítěze PVP soutěže.

Best party member – speciální prestižní guildovní rank, který lze výhradně získat osobní účastí na jednom z letních srazů pořádaných CZA.

Knight Member - člen guildy, který má zájem více se zapojit do dění v guildě.

Core Member - stálý a důležitý člen, základní prvek, bez kterého se guilda neobejde. Podmínkou pro získání tohoto ranku je dosažení lvl 30 a minimálně 14 dnů aktivity v guildě.

Newbie - Nováček v guildě, vítaná posila do našich řad, musí se hodně učit o našich zvyklostech, chodu CzA, adaptovat se na prostředí.

Outcast - Hráč který se provinil porušením základních morálních pravidel. Hráč, který si musí zasloužit návrat do stálých řad CzA.Co je potřeba pro Ceremonii

• Mít přístup na In-Game Chat CzA.

• Byt přítomný na Discordu.

• Být přítomný v guildhouse na balkóně ve stanovený čas.


Pravidla - aktivita v guilde - main, alt

Main postava - vaše hlavní postava v guildě, označení lze na požádání měnit. Při vaší neaktivitě ve hře zůstane v guildě až 2 roky, abychom usnadnili návrat do guildy. Postava je označena hvězdičkou, jako primární a je k ní obvykle napsaná poznámka - main.

Alt postava -vaše další postava v guildě - pokud není hraná déle jak 180 dní, bude z guildy odstraněna ve snaze zachovat co nejvíce místa pro main postavy.

Legacy name není unikátní, což může být občas matoucí, proto alty v poznámce označujeme ještě jménem main postavy.

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Pravidla pro eventy, operace

Pravidla pro eventy, operace

Eventy - Operace

Každý Guild Member má právo založit Event Operace. Takovému Eventu přísluší zelená barva v kalendáři. Nebo vypíše tuto akci v příslušném vláknu na Diskordu Cz-Sk Darth Malgus.


Ops-Leaderem se automatický stává Guild Member, který založil event na oficiálních guildovních stránkách, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Ops-Leader si má právo si určit, za jakých podmínek se mohou ostatní členové guildy

zapsat na jím vytvořenou akci. Požadavky na gear etc.


Pokud není Ops-Leader přítomný v požadovaný čas, přebírá jeho roli kterýkoliv člen zapsaný v Eventu, po dohodě s ostatními členy Eventu.


Každý Guild Member musí být online přítomen včas na začátek operace. Pokud tak neučiní ztrácí právo na své místo v operaci. Bude mu umožněno se účastnit pouze pokud Ops-Leader promine jeho pozdní příchod.


Pokud je přihlášeno více lidí na operaci, Ops-Leader má právo rozhodnout, kdo se bude účastnit. Pokud se na operaci konkrétní stálé skupiny - Operačního týmu přihlásí nečlen, je vhodné, aby se nejprve domluvil s Ops-Leadrem na účasti, jinak mu účast nemusí být umožněna.


Každý Guild Member musí být v půběhu operace přítomen na guildovním Discord serveru, minimálně na odposlech. 

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Pravidla guildovní banky

 Pravidla guildovní banky

1. Účel Guild Banky – Guild banka, dále jen GB, slouží především ke sdílení hodnotných předmětů mezi hráči v rámci guildy a pro využití prostředků vedením na guildovní akce. Principem GB je poskytovat cenné předměty členům guildy, také se však očekává od hráčů přispívání v podobném rozsahu jejich výběrů. Některé věci jsou ve speciálních případech zdarma nebo za sníženou hodnotu, jako zvýhodnění pro členy guildy.


GB neslouží jako soukromé odkladiště či přeposílací nástroj mezi hráči. Jako soukromé odkladiště funguje pro každého hráče jeho cargo hold.


GB obsahuje několik záložek pro různé druhy předmětů. Každý člen guildy by měl toto rozdělení respektovat a při vkládání či manipulaci s předměty dodržovat zaměření jednotlivých záložek. Jakýkoliv předmět, který nebude splňovat požadavky pro umístění do GB bude prodán a peníze utržené z jeho prodeje budou vloženy do GB.


Nedodržování pravidel GB bude trestáno dle uvážení správce banky a Guild Command.


Správcem GB jsou členové Guild Command, aktuální správce banky je uveden v seznamu členů Guild Command.


2. Využití předmětů z GB – Člen guildy má právo využívat předměty z GB pouze pro osobní využití. Jakýkoli prodej těchto předmětů na marketu či vendorům je považován za porušení těchto pravidel. Každý člen guildy má právo s jakoukoliv postavou v Guildě z GB vybírat jakýkoliv předmět, který může použít.


3. Vkládání a vybírání z GB - Každý člen guildy má právo neomezeně vkládat předměty i republikové kredity do GB. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme vkládat pouze cenné předměty.

Vkládání se řídí dle těchto pravidel:

a. CzA Trade center - Zelený materiál pro guildovní craftery a nebo využitelný v conquestech. Dále materiál modrý minimálně kvalita 10+ a fialový jakékoli kvality. Výdej na požádání - zvýhodněný odkup pro členy guildy, přebytky budou používány na financování banky.


b. CzA Medcenter - Do tohoto slotu patří fialové stimy, adrenaly a medpacky minimálně pro level 70.


c. CzA Free zone - vybavení zdarma pro členy guildy (kryto ze sponzorských darů). 5ks týdně.


d. CzA Gifts - Do tohoto slotu patří jakékoliv dárky pro companiony a dále také XP boosty. Do tohoto slotu náleží i schémata pro level 10+ minimálně modré kvality, vyjma schémat na augmenty. Mise pro companiony modré nebo fialové bez omezení levelu. Dále zde mužeme najít modré/fialové oblečení. Zelené nebo "prázdné" z CM sem nepatří.


e. CzA Vault - Do tohoto slotu patří velmi drahé a výjimečné předměty. Tyto předměty jsou určeny pro využití v guildovních akcích jako odměna výhercům, na rozvoj guildovní lodi, atd.


f. CzA SuperVault - Do tohoto slotu patří velmi drahé a výjimečné předměty. Jsou zde i vzácné sety na vypůjčení pro achievmenty pro členy giuldy. Přístup omezen na Guildovní hodnosti (Guildmaster, Guild General, Guild Banker), zápůjčka a výdej na požádaní.


g. CzA CQ - Do tohoto slotu patří materiály určené pro CQ, vzácné materiály, Flagship plans atd. Přístup omezen na Guildovní hodnosti (Guildmaster, Guild General, Guild Banker), zápůjčka a výdej na požádaní.

Všichni členové guildy mají možnost vybírat z GB. Každý guildovní rank se liší množstevním limitem za týden. Pokud si člen guildy vybere předmět je povinností do GB vložit i adekvátní vklad podobné hodnoty v podobě předmětu nebo republikových kreditů (hodnoceno cenou na GTN), až na vyjímky viz. výše. V případě větších výběrů je nutné se domluvit se správcem GB.


4. Guild Medcenter - Pro všechny členy guildy je k dispozici guildovní medcentrum v záložce „Medcenter". Vybírat z této záložky lze na základě nastavených omezení od Guild Prime, snahou je, aby se dostalo všem.


Každý člen guildy má právo vybrat z medcentra 14 ks týdně zdarma ve složení - 2 stimy + 6 adrenalů + 6 medpacků , další výběr v týdnu dle domluvy s vedením guildy. Vyjímku tvoří nováččci - ( newbie - recruit), kteří mají právo vybrat týdně zdarma dva stimy na postavu. Chtěla bych upozornit, že se stimy nedají zaměnit za adrenaly, to znamená , že pokud nechcete adrenaly, nemůžete si bez domluvy vybrat místo nich stimy

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Všeobecná pravidla guildy

 Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Všeobecná pravidla guildy

Jsme casual guilda českých a slovenských hráčů na evropském serveru Darth Malgus, na straně Republiky. Pokrýváme všechny aspekty hry (PvE, PvP, Fighters) a upřednostňujeme pohodovou atmosféru před extrémnímy výkony. Tomu také odpovídají naše pravidla.


1. Co vyžadujeme:

• Češtinu / Slovenčinu

• Etické chování

• Registraci na webových stránkách

• Užívání Discordu (TeamSpeaku) při guildovních akcích

• Seznámit se s těmito pravidly a dodržovat je


2. Co nabízíme:

• Seznámení s komunitou česky/slovensky mluvících lidí hrajících SWTOR

• Možnost začlenit se do existujicich PvE/PvP operačních skupin, popř. založit vlastní

• Pomoc ve hře

• In game bonus 10% na exp

• In game bonus dle lokace guildovní lodi

• Guildovní stránky, fórum, kalendář akcí

• Discord Cz-Sk Dark Malgus pro komunikaci s ostatními členy guildy

• Vlastní Imperiální Guildu Dark Czech Alliance pro umístění nepříliš aktivních imperiálních altů nebo CzE - Czech Empire - pro aktivní hráče.


3. Co není podmínkou členství v CzA:

• Pravidelné hraní nebo herní výkonnost

• Poplatky in-game nebo in-real

• Jedinečná příslušnost k CzA guildě


Jednotlivé body jsou ve větším detailu vysvětleny níže. 

Čeština/Slovenčina

Jsme česko-slovenská guilda a oficiálními jazyky pro komunikaci jsou čeština nebo slovenština. Schopnost domluvit se s lidmi hovořícími těmito jazyky je podmínkou pro přijetí do Czech Alliance.


Etické chování

Každý Guild Member je povinen dodržovat zásady slušného chování na všech dostupných komunikačních kanálech (veřejných i soukromých), v rámci Guildy i mimo ni. Za neetické se považují mimo jiné následující aktivity:


• Jakékoliv neetické chování zjevně poškozující jméno guildy

• Napadání a urážky v guildovním fóru nebo v libovolných komunikačních kanálech

• Vulgární nebo jinak nevhodné názvy čehokoliv (postavy, lodě, …)

• Trolení ve fóru a rozdmýchávání nekonstruktivních negativních debat

• Přetahování členů CzA do jiné guildy

• Porušování pravidel jiných guild kterých jsou členy (např. CzE etc.)

• Nesmyslné naceňování položek na GTN

• Nabízení in-game contentu a TOR účtu za reálnou měnu


Nezastupujeme Bioware, a nedefinujeme co je a není exploitovaním ve hře. Postihy za takové chování nese každý člen guildy sám v rámci svého vztahu s tvůrci hry. Pokud takové chování současně zjevně poškozuje jméno guildy pak, je považováno za neetické. Pokud je kterýkoliv Guild Member přítomen porušení pravidel etického chování, je povinen toto porušení nahlásit některému z členů Guild Command.


Registrace na webových stránkách

Každý Guild Member má možnost být zaregistrován na oficiálních guildovních stránkách a uvést ve svém Profilu v sekci Characters všechny své postavy ve hře, které jsou zároveň členy CzA.


Užívání Discordu při guildovních akcích

Každý member je povinen užívat Discord (teamspeak) během guildovních akcí. Prosíme o dodržování následujcící jmenovací konvence na guildovním Discord serveru, aby bylo možné identifikovat hráče podle jeho in-game maina: “Main character v guildě” nebo “Main character v guildě (Alt1/Alt2/Alt3/... )”, tedy např. “Zakusek” nebo “Zakusek (Susenka/Tatranka)”.

Seznámení se s těmito pravidly

Každý Guild Member je povinen se seznámit s těmito pravidly a dodržovat je. Současně je jeho zodpovědností sledovat aktualizaci těchto pravidel, “neznalost neomlouvá”. Za porušení těchto pravidel si Guild Command vyhrazuje právo zbavit příslušného hráče jeho členství v guildě.Guild Command si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit. Změna pravidel bude nejvhodnější možnou formou oznámena ostatním členům guildy. Guild Leader má konečnou rozhodovací pravomoc.


Seznámení s komunitu česky/slovensky mluvících lidí hrajících SWTOR

V CzA je v současnosti přes 60 aktivně hrajících hráčů, se kterými je možné komunikovat prostřednictvým dostupných prostředků guildy (Discord, Forum, in-game) a kteří mohou pomoci nebo poradit s celou řadou dotazů a situací.


Možnost začlenit se do existujicich PvE/PvP skupin, popř. založit vlastní

V rámci guildy již existuje řada PvE operačních skupin, PvP a StarFighter hráčů, jejich řady je buď možno v případě vzájemných sympatií rozšířit, nebo založit skupinu zcela novou a společně si úžívat jednotlivých aspektů hry.


Pomoc ve hře

Pokud budeme vědět poradíme nebo odpovíme na tvé dotazy ve fóru, na Discordu nebo in-game. Pokud to bude dávat smysl pomůžeme ve hře dle vlastních možností a uvážení. 

In game bonus 10% na Experience a Reputation

Všichni členové guildy dostavají Experience a Reputation bonus s ohledem na počet unikátních accountů v rámci guildy s preferred nebo subscriber statusem, ve kterých je vykazována aktivita. Oba tyto bonusy mají omezení shora na max 10%. Bonus CzA je 10%.


In game bonus dle lokace guildovní lodi

Guilda vlastní Guildship, jedná se o velkou loď, která je svým způsobem podobnou domům ve SWTOR (tj. odemykají se a dekorují místnosti). Guildovní loď oproti domu poskytuje dodatečné bonusy a těmi je možnost portu na planetu nad kterou se právě nachází a tomu odpovídající bonusy pro conquesty.


Guildovní stránky, fórum, kalendář akcí

CzA poskytuje svým členům přístup na guildovní web, kde se diskutují novinky ze světa SWTOR, je k dispozici forum pro účely různych debat, kalendář pro plánování společných akcí a řada dalších informací a možností pro snazší chod komunity. 

Vlastní imperiální "zrcadlovou" guildu Dark Czech Alliance

Méně aktivní Imperialní alty je možno umísťovat do naší vlastní Imperiální Guildy Dark Czech Alliance (stejné vedení a pravidla jako v CzA, nebo na základě alianční dohody jsou alti členů CzA bez dalšího zkoumání příjmáni na imperialní straně do guildy CzE - Czech Empire a recipročně je tomu tak u altů členů CzE, které příjmáme do CzA. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost. Takto přijmutí členové stejně jako ostaní musí dodržovat aktuální pravidla příslušné guildy.


Pravidelné hraní nebo herní výkonnost

Pro členství v CzA není třeba pravidelná účast na guildovních akcích, přítomnost ve hře nebo jakékoliv kvalitativní herní výkonost, výbavu nebo level postav. Pokud se člen bez předchozí informace nepřihlásí do hry po dobu nejméně dvou měsíců, vyhrazuje si Guild Command právo daného člena guildy odstranit ze seznamu hráčů, předpokládá se, že přestal hrát SWTOR. Pokud takový hráč přeruší svou nepřítomnost a zažádá o opětovné členství přes PM některého ze členů Guild Command, může mu být status člena navrácen.


Poplatky in-game nebo in-real

Pro členství v CzA není povinností platit libovoné pravidelné nebo vstupní poplatky in-game ani in-real. Náklady spojené s chodem guildy (med-centrum, flagship in-game; chod webových stránek a DC aj.) jsou hrazeny dobrovolnými příspěvky jejích členů.


Jedinečná příslušnost k CzA guildě

Členové CzA mohou mít další postavy v jiných guildách republikových či imperiálních pokud to není v rozporu s pravidly těchto guild a pokud takového stavu nevyužívají k rekrutování členů CzA do těchto guild viz. etické chování. Pro účely snadné identifikace hráče, deklaruje vždy jednu postavu jako Main v rámci CzA, ostatní postavy v rámci CzA jsou označeny jako alti. 

Vyjímky z těchto pravidel povoluje ve zvláštních případech Guild Prime nebo kterýkoliv člen Velení Guildy.


Czechalliance - CZSK guilda - Darth Malgus server - republika - nábor

Czechalliance je cz-sk guilda s více než desetiletou tradicí. Domov u nás najdou všichni hráči, kteří se domluví česky nebo slovensky. Naše ...