pondělí 3. dubna 2023

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Povyšování a aktivita v guilde - main, alt

Slavnostní povýšení členů guild Czech Alliance je vyhlašováno v pravidelných intervalech.

Jsou zde povyšováni hráči do níže uvedených ranků.

Povyšování do hodnosti Knight Member z ranku Core Member probíhá na základě žádosti hráče a pokud nedošlo předtím k nějakým přestupkům proti pravidlům guildy je automaticky schváleno. 

Povyšování do hodnosti Veteran a Guild Command je rozhodováno v rámci Vedení Guildy a se souhlasem dotyčného. Ceremoniál provádí Guild Prime za přítomnosti Guild Command a ostatních členů guildy.

Povýšení nových hráčů z ranku newbie do ranku Core Member probíhá automaticky po uplynutí 14-denní zkušební doby. Informace o povýšení hráčům přichází in-game mailem, kde jsou i další užitečné informace o guildě. 

Jaké jsou guildovní hodnosti

Guild Prime – guild leader, vrchní představitel Czech Alliance. Konečná autorita s finální rozhodovací pravomocí. Jmenuje a odvolává Guild Command.

Prime Senator – zástupce guild leadera, vrchní představitel Czech Alliance.

Guild Banker – druhý zástupce guild leadera, vrchní představitel Czech Alliance.

Guild Command – officíři guildy, mají autoritu vykonávat činnosti potřebné k běžnému provozu guildy. V případě nepřítomnosti některého z nich jsou vzájemně zastupitelní. Právo příjmat a výjímat členy guildy, měnit rank s vyjímkou Guild Prime a Guild Command, admin práva na stránkách guildy. V řadě případů současně zodpovídají za některý z aspektů chodu guildy, viz. Guild Command.

Senator – seniorní členi guildy, rekrutovaní především z bývalých Guild Command.

Veteran – bojem ošlehaný veterán, účastník mnoha bitev, tahoun, hráč, který jde vždy příkladem a republika je jeho domovem.

CQ Champion – speciální prestižní guildovní rank - putovní. Je určen pro vítěze CQ soutěže, pokud vyhrajeme nějakou planetu.

PVP Champion – speciální prestižní guildovní rank - putovní. Je určen pro vítěze PVP soutěže.

Best party member – speciální prestižní guildovní rank, který lze výhradně získat osobní účastí na jednom z letních srazů pořádaných CZA.

Knight Member - člen guildy, který má zájem více se zapojit do dění v guildě.

Core Member - stálý a důležitý člen, základní prvek, bez kterého se guilda neobejde. Podmínkou pro získání tohoto ranku je dosažení lvl 30 a minimálně 14 dnů aktivity v guildě.

Newbie - Nováček v guildě, vítaná posila do našich řad, musí se hodně učit o našich zvyklostech, chodu CzA, adaptovat se na prostředí.

Outcast - Hráč který se provinil porušením základních morálních pravidel. Hráč, který si musí zasloužit návrat do stálých řad CzA.Co je potřeba pro Ceremonii

• Mít přístup na In-Game Chat CzA.

• Byt přítomný na Discordu.

• Být přítomný v guildhouse na balkóně ve stanovený čas.


Pravidla - aktivita v guilde - main, alt

Main postava - vaše hlavní postava v guildě, označení lze na požádání měnit. Při vaší neaktivitě ve hře zůstane v guildě až 2 roky, abychom usnadnili návrat do guildy. Postava je označena hvězdičkou, jako primární a je k ní obvykle napsaná poznámka - main.

Alt postava -vaše další postava v guildě - pokud není hraná déle jak 180 dní, bude z guildy odstraněna ve snaze zachovat co nejvíce místa pro main postavy.

Legacy name není unikátní, což může být občas matoucí, proto alty v poznámce označujeme ještě jménem main postavy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Czechalliance - CZSK guilda - Darth Malgus server - republika - nábor

Czechalliance je cz-sk guilda s více než desetiletou tradicí. Domov u nás najdou všichni hráči, kteří se domluví česky nebo slovensky. Naše ...