pondělí 3. dubna 2023

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Pravidla guildovní banky

 Pravidla guildovní banky

1. Účel Guild Banky – Guild banka, dále jen GB, slouží především ke sdílení hodnotných předmětů mezi hráči v rámci guildy a pro využití prostředků vedením na guildovní akce. Principem GB je poskytovat cenné předměty členům guildy, také se však očekává od hráčů přispívání v podobném rozsahu jejich výběrů. Některé věci jsou ve speciálních případech zdarma nebo za sníženou hodnotu, jako zvýhodnění pro členy guildy.


GB neslouží jako soukromé odkladiště či přeposílací nástroj mezi hráči. Jako soukromé odkladiště funguje pro každého hráče jeho cargo hold.


GB obsahuje několik záložek pro různé druhy předmětů. Každý člen guildy by měl toto rozdělení respektovat a při vkládání či manipulaci s předměty dodržovat zaměření jednotlivých záložek. Jakýkoliv předmět, který nebude splňovat požadavky pro umístění do GB bude prodán a peníze utržené z jeho prodeje budou vloženy do GB.


Nedodržování pravidel GB bude trestáno dle uvážení správce banky a Guild Command.


Správcem GB jsou členové Guild Command, aktuální správce banky je uveden v seznamu členů Guild Command.


2. Využití předmětů z GB – Člen guildy má právo využívat předměty z GB pouze pro osobní využití. Jakýkoli prodej těchto předmětů na marketu či vendorům je považován za porušení těchto pravidel. Každý člen guildy má právo s jakoukoliv postavou v Guildě z GB vybírat jakýkoliv předmět, který může použít.


3. Vkládání a vybírání z GB - Každý člen guildy má právo neomezeně vkládat předměty i republikové kredity do GB. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme vkládat pouze cenné předměty.

Vkládání se řídí dle těchto pravidel:

a. CzA Trade center - Zelený materiál pro guildovní craftery a nebo využitelný v conquestech. Dále materiál modrý minimálně kvalita 10+ a fialový jakékoli kvality. Výdej na požádání - zvýhodněný odkup pro členy guildy, přebytky budou používány na financování banky.


b. CzA Medcenter - Do tohoto slotu patří fialové stimy, adrenaly a medpacky minimálně pro level 70.


c. CzA Free zone - vybavení zdarma pro členy guildy (kryto ze sponzorských darů). 5ks týdně.


d. CzA Gifts - Do tohoto slotu patří jakékoliv dárky pro companiony a dále také XP boosty. Do tohoto slotu náleží i schémata pro level 10+ minimálně modré kvality, vyjma schémat na augmenty. Mise pro companiony modré nebo fialové bez omezení levelu. Dále zde mužeme najít modré/fialové oblečení. Zelené nebo "prázdné" z CM sem nepatří.


e. CzA Vault - Do tohoto slotu patří velmi drahé a výjimečné předměty. Tyto předměty jsou určeny pro využití v guildovních akcích jako odměna výhercům, na rozvoj guildovní lodi, atd.


f. CzA SuperVault - Do tohoto slotu patří velmi drahé a výjimečné předměty. Jsou zde i vzácné sety na vypůjčení pro achievmenty pro členy giuldy. Přístup omezen na Guildovní hodnosti (Guildmaster, Guild General, Guild Banker), zápůjčka a výdej na požádaní.


g. CzA CQ - Do tohoto slotu patří materiály určené pro CQ, vzácné materiály, Flagship plans atd. Přístup omezen na Guildovní hodnosti (Guildmaster, Guild General, Guild Banker), zápůjčka a výdej na požádaní.

Všichni členové guildy mají možnost vybírat z GB. Každý guildovní rank se liší množstevním limitem za týden. Pokud si člen guildy vybere předmět je povinností do GB vložit i adekvátní vklad podobné hodnoty v podobě předmětu nebo republikových kreditů (hodnoceno cenou na GTN), až na vyjímky viz. výše. V případě větších výběrů je nutné se domluvit se správcem GB.


4. Guild Medcenter - Pro všechny členy guildy je k dispozici guildovní medcentrum v záložce „Medcenter". Vybírat z této záložky lze na základě nastavených omezení od Guild Prime, snahou je, aby se dostalo všem.


Každý člen guildy má právo vybrat z medcentra 14 ks týdně zdarma ve složení - 2 stimy + 6 adrenalů + 6 medpacků , další výběr v týdnu dle domluvy s vedením guildy. Vyjímku tvoří nováččci - ( newbie - recruit), kteří mají právo vybrat týdně zdarma dva stimy na postavu. Chtěla bych upozornit, že se stimy nedají zaměnit za adrenaly, to znamená , že pokud nechcete adrenaly, nemůžete si bez domluvy vybrat místo nich stimy

Žádné komentáře:

Okomentovat

Czechalliance - CZSK guilda - Darth Malgus server - republika - nábor

Czechalliance je cz-sk guilda s více než desetiletou tradicí. Domov u nás najdou všichni hráči, kteří se domluví česky nebo slovensky. Naše ...