pondělí 3. dubna 2023

Guildovní pravidla - Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Všeobecná pravidla guildy

 Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Všeobecná pravidla guildy

Jsme casual guilda českých a slovenských hráčů na evropském serveru Darth Malgus, na straně Republiky. Pokrýváme všechny aspekty hry (PvE, PvP, Fighters) a upřednostňujeme pohodovou atmosféru před extrémnímy výkony. Tomu také odpovídají naše pravidla.


1. Co vyžadujeme:

• Češtinu / Slovenčinu

• Etické chování

• Registraci na webových stránkách

• Užívání Discordu (TeamSpeaku) při guildovních akcích

• Seznámit se s těmito pravidly a dodržovat je


2. Co nabízíme:

• Seznámení s komunitou česky/slovensky mluvících lidí hrajících SWTOR

• Možnost začlenit se do existujicich PvE/PvP operačních skupin, popř. založit vlastní

• Pomoc ve hře

• In game bonus 10% na exp

• In game bonus dle lokace guildovní lodi

• Guildovní stránky, fórum, kalendář akcí

• Discord Cz-Sk Dark Malgus pro komunikaci s ostatními členy guildy

• Vlastní Imperiální Guildu Dark Czech Alliance pro umístění nepříliš aktivních imperiálních altů nebo CzE - Czech Empire - pro aktivní hráče.


3. Co není podmínkou členství v CzA:

• Pravidelné hraní nebo herní výkonnost

• Poplatky in-game nebo in-real

• Jedinečná příslušnost k CzA guildě


Jednotlivé body jsou ve větším detailu vysvětleny níže. 

Čeština/Slovenčina

Jsme česko-slovenská guilda a oficiálními jazyky pro komunikaci jsou čeština nebo slovenština. Schopnost domluvit se s lidmi hovořícími těmito jazyky je podmínkou pro přijetí do Czech Alliance.


Etické chování

Každý Guild Member je povinen dodržovat zásady slušného chování na všech dostupných komunikačních kanálech (veřejných i soukromých), v rámci Guildy i mimo ni. Za neetické se považují mimo jiné následující aktivity:


• Jakékoliv neetické chování zjevně poškozující jméno guildy

• Napadání a urážky v guildovním fóru nebo v libovolných komunikačních kanálech

• Vulgární nebo jinak nevhodné názvy čehokoliv (postavy, lodě, …)

• Trolení ve fóru a rozdmýchávání nekonstruktivních negativních debat

• Přetahování členů CzA do jiné guildy

• Porušování pravidel jiných guild kterých jsou členy (např. CzE etc.)

• Nesmyslné naceňování položek na GTN

• Nabízení in-game contentu a TOR účtu za reálnou měnu


Nezastupujeme Bioware, a nedefinujeme co je a není exploitovaním ve hře. Postihy za takové chování nese každý člen guildy sám v rámci svého vztahu s tvůrci hry. Pokud takové chování současně zjevně poškozuje jméno guildy pak, je považováno za neetické. Pokud je kterýkoliv Guild Member přítomen porušení pravidel etického chování, je povinen toto porušení nahlásit některému z členů Guild Command.


Registrace na webových stránkách

Každý Guild Member má možnost být zaregistrován na oficiálních guildovních stránkách a uvést ve svém Profilu v sekci Characters všechny své postavy ve hře, které jsou zároveň členy CzA.


Užívání Discordu při guildovních akcích

Každý member je povinen užívat Discord (teamspeak) během guildovních akcí. Prosíme o dodržování následujcící jmenovací konvence na guildovním Discord serveru, aby bylo možné identifikovat hráče podle jeho in-game maina: “Main character v guildě” nebo “Main character v guildě (Alt1/Alt2/Alt3/... )”, tedy např. “Zakusek” nebo “Zakusek (Susenka/Tatranka)”.

Seznámení se s těmito pravidly

Každý Guild Member je povinen se seznámit s těmito pravidly a dodržovat je. Současně je jeho zodpovědností sledovat aktualizaci těchto pravidel, “neznalost neomlouvá”. Za porušení těchto pravidel si Guild Command vyhrazuje právo zbavit příslušného hráče jeho členství v guildě.Guild Command si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit. Změna pravidel bude nejvhodnější možnou formou oznámena ostatním členům guildy. Guild Leader má konečnou rozhodovací pravomoc.


Seznámení s komunitu česky/slovensky mluvících lidí hrajících SWTOR

V CzA je v současnosti přes 60 aktivně hrajících hráčů, se kterými je možné komunikovat prostřednictvým dostupných prostředků guildy (Discord, Forum, in-game) a kteří mohou pomoci nebo poradit s celou řadou dotazů a situací.


Možnost začlenit se do existujicich PvE/PvP skupin, popř. založit vlastní

V rámci guildy již existuje řada PvE operačních skupin, PvP a StarFighter hráčů, jejich řady je buď možno v případě vzájemných sympatií rozšířit, nebo založit skupinu zcela novou a společně si úžívat jednotlivých aspektů hry.


Pomoc ve hře

Pokud budeme vědět poradíme nebo odpovíme na tvé dotazy ve fóru, na Discordu nebo in-game. Pokud to bude dávat smysl pomůžeme ve hře dle vlastních možností a uvážení. 

In game bonus 10% na Experience a Reputation

Všichni členové guildy dostavají Experience a Reputation bonus s ohledem na počet unikátních accountů v rámci guildy s preferred nebo subscriber statusem, ve kterých je vykazována aktivita. Oba tyto bonusy mají omezení shora na max 10%. Bonus CzA je 10%.


In game bonus dle lokace guildovní lodi

Guilda vlastní Guildship, jedná se o velkou loď, která je svým způsobem podobnou domům ve SWTOR (tj. odemykají se a dekorují místnosti). Guildovní loď oproti domu poskytuje dodatečné bonusy a těmi je možnost portu na planetu nad kterou se právě nachází a tomu odpovídající bonusy pro conquesty.


Guildovní stránky, fórum, kalendář akcí

CzA poskytuje svým členům přístup na guildovní web, kde se diskutují novinky ze světa SWTOR, je k dispozici forum pro účely různych debat, kalendář pro plánování společných akcí a řada dalších informací a možností pro snazší chod komunity. 

Vlastní imperiální "zrcadlovou" guildu Dark Czech Alliance

Méně aktivní Imperialní alty je možno umísťovat do naší vlastní Imperiální Guildy Dark Czech Alliance (stejné vedení a pravidla jako v CzA, nebo na základě alianční dohody jsou alti členů CzA bez dalšího zkoumání příjmáni na imperialní straně do guildy CzE - Czech Empire a recipročně je tomu tak u altů členů CzE, které příjmáme do CzA. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost. Takto přijmutí členové stejně jako ostaní musí dodržovat aktuální pravidla příslušné guildy.


Pravidelné hraní nebo herní výkonnost

Pro členství v CzA není třeba pravidelná účast na guildovních akcích, přítomnost ve hře nebo jakékoliv kvalitativní herní výkonost, výbavu nebo level postav. Pokud se člen bez předchozí informace nepřihlásí do hry po dobu nejméně dvou měsíců, vyhrazuje si Guild Command právo daného člena guildy odstranit ze seznamu hráčů, předpokládá se, že přestal hrát SWTOR. Pokud takový hráč přeruší svou nepřítomnost a zažádá o opětovné členství přes PM některého ze členů Guild Command, může mu být status člena navrácen.


Poplatky in-game nebo in-real

Pro členství v CzA není povinností platit libovoné pravidelné nebo vstupní poplatky in-game ani in-real. Náklady spojené s chodem guildy (med-centrum, flagship in-game; chod webových stránek a DC aj.) jsou hrazeny dobrovolnými příspěvky jejích členů.


Jedinečná příslušnost k CzA guildě

Členové CzA mohou mít další postavy v jiných guildách republikových či imperiálních pokud to není v rozporu s pravidly těchto guild a pokud takového stavu nevyužívají k rekrutování členů CzA do těchto guild viz. etické chování. Pro účely snadné identifikace hráče, deklaruje vždy jednu postavu jako Main v rámci CzA, ostatní postavy v rámci CzA jsou označeny jako alti. 

Vyjímky z těchto pravidel povoluje ve zvláštních případech Guild Prime nebo kterýkoliv člen Velení Guildy.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Czechalliance - CZSK guilda - Darth Malgus server - republika - nábor

Czechalliance je cz-sk guilda s více než desetiletou tradicí. Domov u nás najdou všichni hráči, kteří se domluví česky nebo slovensky. Naše ...