Login or Register
Online users (0)
No users online.
Shoutbox
Já půjdu ... Aspoň si udělám vlastni názor :) ale taky od toho moc necekam ... Tak co pujdete někdo z Brňaků?
@Asare, taky se mi na něj ani trochu nechce
no popravdě si říkám, že to možná bude první SW film, na který do kina nepůjdu...
Nazdar půjde někdo na ten novi sólo film v Brně?
Game Update 5.9.1 [link]
Zítra v sobotu mezi 19:30-20:00 se bude dávat dohromady PVP v Balck hole s ostatnima cz guildama
"At the end of the year, we’ll introduce an exciting new storyline and multiplayer gameplay – all leading to an EXPLOSIVE CONFLICT, ..." Kephess potřetí?
Na ten storyline jsem zvědav
SWTOR Summer Roadmap [link]
Cenu ti říct nemůžu, pro mě je to místní linka, je to bez té nuly, ta je tam opět pokud voláš z UK +44 203..... atd. přes skype by to jít mělo, mam dokonce dojem, že volat přes skype na běžnou linku je levnějjší, než hovor do UK, ale opět, nezaručuji
You do not have access to shout.
Recruitment
JEDI KNIGHT
Apply
Medium
Guardian
Apply
Medium
Sentinel
TROOPER
Apply
Medium
Vanguard
Apply
Medium
Commando
JEDI CONSULAR
Apply
Medium
Sage
Apply
Medium
Shadow
SMUGGLER
Apply
Medium
Gunslinger
Apply
Medium
Scoundrel
Všeobecná pravidla Guildy
Czech Alliance (CzA) – Guild Rules - Všeobecná pravidla guildy
Jsme casual guilda českých a slovenských hráčů na serveru Red Eclipse, na straně Republiky. Pokrýváme všechny aspekty hry (PvE, PvP, Fighters) a upřednostňujeme pohodovou atmosféru před extrémnímy výkony. Tomu také odpovídají naše pravidla.

1. Co vyžadujeme:
• Češtinu/slovenštinu
• Etické chování
• Registraci na webových stránkách
• Užívání TeamSpeaku při guildovních akcích
• Seznámit se s těmito pravidly a dodržovat je

2. Co nabízíme:
• Seznámení s komunitou česky/slovensky mluvících lidí hrajících SWTOR
• Možnost začlenit se do existujicich PvE/PvP operačních skupin, popř. založit vlastní
• Pomoc ve hře
• In game bonus 10% na exp
• In game bonus dle lokace guildovní lodi
• Guildovní stránky, fórum, kalendář akcí
• TeamSpeak pro komunikaci s ostatními členy guildy
• Allianci s Imperial Czech Alliance (ICzA) guildou pro umístění imperiálních altů

3. Co není podmínkou členství v CzA:
• Pravidelné hraní nebo herní výkonnost
• Poplatky in-game nebo in-real
• Jedinečná příslušnost k CzA guildě

Jednotlivé body jsou ve větším detailu vysvětleny níže. 
Čeština/Slovenčina
Jsme česko-slovenská guilda a oficiálními jazyky pro komunikaci jsou čeština nebo slovenština. Schopnost domluvit se s lidmi hovořícími těmito jazyky je podmínkou pro přijetí do Czech Alliance.

Etické chování
Každý Guild Member je povinen dodržovat zásady slušného chování na všech dostupných komunikačních kanálech (veřejných i soukromých), v rámci Guildy i mimo ni. Za neetické se považují mimo jiné následující aktivity:
• Jakékoliv neetické chování zjevně poškozující jméno guildy
• Napadání a urážky v guildovním fóru nebo v libovolných komunikačních kanálech
• Vulgární nebo jinak nevhodné názvy čehokoliv (postavy, lodě, …)
• Trolení ve fóru a rozdmýchávání nekonstruktivních negativních debat
• Přetahování členů CzA do jiné guildy
• Porušování pravidel jiných guild kterých jsou členy (např. ICzA, etc.)
• Nesmyslné naceňování položek na GM
• Nabízení in-game contentu a TOR účtu za reálnou měnu

Nezastupujeme Bioware, a nedefinujeme co je a není exploitovaním ve hře. Postihy za takové chování nese každý člen guildy sám v rámci svého vztahu s tvůrci hry. Pokud takové chování současně zjevně poškozuje jméno guildy pak, je považováno za neetické. Pokud je kterýkoliv Guild Member přítomen porušení pravidel etického chování, je povinen toto porušení nahlásit některému z členů Guild Command.

Registrace na webových stránkách
Každý Guild Member je povinen být zaregistrován na oficiálních guildovních stránkách a uvést ve svém Profilu v sekci Characters všechny své postavy ve hře, které jsou zároveň členy CzA.

Užívání TeamSpeaku při guildovních akcích
Každý member je povinen užívat teamspeak během guildovních akcí. Prosíme o dodržování následujcící jmenovací konvence na guildovním TeamSpeak serveru, aby bylo možné identifikovat hráče podle jeho in-game maina: “Main character v guildě” nebo “Main character v guildě (Alt1/Alt2/Alt3/... )”, tedy např. “Zakusek” nebo “Zakusek (Susenka/Tatranka)”.

Seznámení se s těmito pravidly
Každý Guild Member je povinen se seznámit s těmito pravidly a dodržovat je. Současně je jeho zodpovědností sledovat aktualizaci těchto pravidel, “neznalost neomlouvá”. Za porušení těchto pravidel si Guild Command vyhrazuje právo zbavit příslušného hráče jeho členství v guildě.Guild Command si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit. Změna pravidel bude nejvhodnější možnou formou oznámena ostatním členům guildy. Guild Leader má konečnou rozhodovací pravomoc.

Seznámení s komunitu česky/slovensky mluvících lidí hrajících SWTOR
V CzA je v současnosti přes 60 aktivně hrajících hráčů, se kterými je možné komunikovat prostřednictvým dostupných prostředků guildy (TeamSpeak, Forum, in-game) a kteří mohou pomoci nebo poradit s celou řadou dotazů a situací.

Možnost začlenit se do existujicich PvE/PvP skupin, popř. založit vlastní
V rámci guildy již existuje řada PvE operačních skupin, PvP a Fighter hráčů, jejich řady je buď možno v případě vzájemných sympatií rozšířit, nebo založit skupinu zcela novou a společně si úžívat jednotlivých aspektů hry.

Pomoc ve hře
Pokud budeme vědět poradíme nebo odpovíme na tvé dotazy ve fóru, na TeamSpeaku nebo in-game. Pokud to bude dávat smysl pomůžeme ve hře dle vlastních možností a uvážení.
 
In game bonus 10% na Experience a Reputation
Všichni členové guildy dostavají Experience a Reputation bonus s ohledem na počet unikátních accountů v rámci guildy s preferred nebo subscriber statusem, ve kterých je vykazována aktivita. Oba tyto bonusy mají omezení shora na max 10%. Bonus CzA je 10%.

In game bonus dle lokace guildovní lodi
Guilda vlastní Guildship, jedná se o velkou loď, která je svým způsobem podobnou domům ve SWTOR (tj. odemykají se a dekorují místnosti). Guildovní loď oproti domu poskytuje dodatečné bonusy a těmi je možnost portu na planetu nad kterou se právě nachází a tomu odpovídající bonusy pro conquesty.

Guildovní stránky, fórum, kalendář akcí
CzA poskytuje svým členům přístup na guildovní web, kde se diskutují novinky ze světa SWTOR, je k dispozici forum pro účely různych debat, kalendář pro plánování společných akcí a řada dalších informací a možností pro snazší chod komunity.

TeamSpeak3 pro komunikaci s ostatními členy guildy
Pro komunikaci s ostatními členy guildy je k dispozici guildovní TeamSpeak server, informace pro jeho instalaci a připojení naleznete zde .

Allianci s Imperial Czech Alliance (ICzA) guildou pro umístění imperiálních altů
Na základě alianční dohody jsou alti členů CzA bez dalšího zkoumání příjmáni na imperialní straně do guildy ICzA a recipročně je tomu tak u altů členů ICzA, které příjmáme do CzA. Jedná se o možnost, nikoliv povinnost. Takto přijmutí členové stejně jako ostaní musí dodržovat aktuální pravidla příslušné guildy.

Pravidelné hraní nebo herní výkonnost
Pro členství v CzA není třeba pravidelná účast na guildovních akcích, přítomnost ve hře nebo jakékoliv kvalitativní herní výkonost, výbavu nebo level postav. Pokud se člen bez předchozí informace nepřihlásí na oficiální guildovní stránky po dobu nejméně dvou měsíců, vyhrazuje si Guild Command právo daného člena guildy odstranit ze seznamu členů, předpokládá se, že přestal hrát SWTOR. Pokud takový hráč přeruší svou nepřítomnost a zažádá o opětovné členství přes PM některého ze členů Guild Command, může mu být status člena navrácen.

Poplatky in-game nebo in-real
Pro členství v CzA není povinností platit libovoné pravidelné nebo vstupní poplatky in-game ani in-real. Náklady spojené s chodem guildy (med-centrum, flagship in-game; chod webových stránek a teamspeak in-real) jsou hrazeny dobrovolnými příspěvky jejích členů.

Jedinečná příslušnost k CzA guildě
Členové CzA mohou mít další postavy v jiných guildách republikových či imperiálních pokud to není v rozporu s pravidly těchto guild a pokud takového stavu nevyužívají k rekrutování členů CzA do těchto guild viz. etické chování. Pro účely snadné identifikace hráče, deklaruje vždy jednu postavu jako Main v rámci CzA, ostatní postavy v rámci CzA jsou označeny jako alti.

Vyjímky z těchto pravidel povoluje ve zvláštních případech Guild Prime nebo kterýkoliv člen Velení Guildy.
NoticeNotices