Login or Register
Online users (0)
No users online.
Shoutbox
5.4 [link]
Bré ránko všem, až budete někdo na serveru písněte na ArchMatt :) danke. jsem zvědav co se za tu dobu zde změnilo :) bye and meet you again in game
Kdo máte zájem o achievmenty za opsky 16m [link] pište zde
Cedniku, uz nehraj ty warzony :d :d
A za zpoždění se omlouváme, nebude se opakovat
Ooooo. Dekuji vam.
Hodil jsem vam tam na Conquest Makeb
Já bohužel ne - v hotelu, kde jsme na dovolené se do hry nedostanu - zejména hry blokují.
Mohl by prosím někdo nastavit CONQUEST?????!!!!!!
Bioware mění toho nejvyššího [link]
You do not have access to shout.
Recruitment
JEDI KNIGHT
Apply
Medium
Guardian
Apply
Medium
Sentinel
TROOPER
Apply
Medium
Vanguard
Apply
Medium
Commando
JEDI CONSULAR
Apply
Medium
Sage
Apply
Medium
Shadow
SMUGGLER
Apply
Medium
Gunslinger
Apply
Medium
Scoundrel
Pravidlá Velenia Guildy

1. Pokud člen Guild Command vytváří Event pro Guild Command musí pro tento účel vytvořit Event šedé barvy a omezit viditelnost tohoto Eventu pouze pro členy Guild Command.

 

2. Guild Leader má právo veta v záležitostech týkajících se Guildy pro jakékoliv rozhodnutí vykonané kýmkoliv z Guild Command.

 

3. V případě, že byly porušeny Všeobecná pravidla Guildy, zodpovědný hráč ztrácí tag Member do nejbližší nedělní porady, kde bude určený trest. Officer pro styk s veřejností je povinný obeznámit všechny členy Guild Command o zahájení takového protokolu.

(V případě zásadního, nebo opakovaného porušení Všeobecných pravidel GuildyGuild Leader právo rozhodnout o neprodleném zbavení takového hráče jeho členství v Guildě)

 

4. Tag Minor Sponsor je definovaný jako označení Guild Members, kteří prokázali snahu o zlepšení Guildy a její vnitřní komunity. Například člen, který zaplatil několik dní pro oficiální guildovní stránky.

 

5. Tag Website Sponsor je definovaný jako označení Guild Members, kteří se významným způsobem zasloužili o chod oficiálních guildovních stránek. Jde tedy o členy, kteří zaplatili 180 a více dní pro oficiální guildovní stránky.

 

6. Všichni členi Guild Command mohou zastoupit jiného člena, vyjma Guild Leadera, v jeho povinnostech, mají-li na to znalosti a příležitost. Zastupovaný člen Guild Command má právo toto rozhodnutí vetovat.

 

7. Officer pro technickou podporu je zodpovědný za bezproblémový chod a úpravu oficiálních guildovních stránek a guildovního voice serveru po stránce funkční a estetické.
 
8. Officer pro moderaci guildovního fóra je zodpovědný za přesun threadů a příspěvků, nejsou-li zařazeny ve správné sekci, a cenzuru příspěvků porušujících Všeobecná pravidla Guildy.

 

9. Officer pro moderaci Burzy vykonává administraci Burzovního fóra tak, jak to vyplívá z Návodu na použití Burzy.

 

10. Officer pro styk s veřejností má povinnost kontaktovat prostřednictvím PM každého nového člena a tímto způsobem ho přivítat a obeznámit se všemi povinnostmi, které pro něho vyplívají ze Všeobecných pravidel Guildy. Taktéž je povinný provést patřičné kroky při započatí protokolu vyplívajícího z porušení Všeobecných pravidel Guildy. Taktéž obeznamuje Guild Members s rozhodnutími vykonanými na nedělních poradách Guild Command.
 
11. Pokud kterýkoliv člen Guld Command obdrží, nebo pořídí screenshot s podezřením na porušení Všeobecných pravidel Guildy má povinost tento screenshot zařadit do alba Dokazny material, které je viditelné pouze pro členy Guild Command, a obeznámit všechny ostatní členy Guild Command se zahájením protokolu o porušení Všeobecných pravidel Guildy.

 
12. Všichni členové Guild Command mají povinnost potvrdit do sobotního večera svou účast na nedělní poradě.

 

13. Všeobecná pravidla Guildy a Pravidla Guild Headquarters mohou být změněna pouze po nedělní poradě Guild Command, na které byl přítomen Guild Leader s větší částí Guild Officers.

NoticeNotices