Login or Register
Online users (0)
No users online.
Shoutbox
5.4 [link]
Bré ránko všem, až budete někdo na serveru písněte na ArchMatt :) danke. jsem zvědav co se za tu dobu zde změnilo :) bye and meet you again in game
Kdo máte zájem o achievmenty za opsky 16m [link] pište zde
Cedniku, uz nehraj ty warzony :d :d
A za zpoždění se omlouváme, nebude se opakovat
Ooooo. Dekuji vam.
Hodil jsem vam tam na Conquest Makeb
Já bohužel ne - v hotelu, kde jsme na dovolené se do hry nedostanu - zejména hry blokují.
Mohl by prosím někdo nastavit CONQUEST?????!!!!!!
Bioware mění toho nejvyššího [link]
You do not have access to shout.
Recruitment
JEDI KNIGHT
Apply
Medium
Guardian
Apply
Medium
Sentinel
TROOPER
Apply
Medium
Vanguard
Apply
Medium
Commando
JEDI CONSULAR
Apply
Medium
Sage
Apply
Medium
Shadow
SMUGGLER
Apply
Medium
Gunslinger
Apply
Medium
Scoundrel
Pravidla guildovní banky
 
1. Účel Guild Banky Guild banka, dále jen GB, slouží především ke sdílení hodnotných předmětů mezi hráči v rámci guildy a pro využití prostředků vedením na guildovní akce. Principem GB je poskytovat cenné předměty členům guildy, také se však očekává od hráčů přispívání v podobném rozsahu jejich výběrů. Některé věci jsou ve speciálních případech zdarma nebo za sníženou hodnotu, jako zvýhodnění pro členy guildy.
GB neslouží jako soukromé odkladiště či přeposílací nástroj mezi hráči. Jako soukromé odkladiště funguje pro každého hráče jeho cargo hold.
GB obsahuje několik záložek pro různé druhy předmětů. Každý člen guildy by měl toto rozdělení respektovat a při vkládání či manipulaci s předměty dodržovat zaměření jednotlivých záložek. Jakýkoliv předmět, který nebude splňovat požadavky pro umístění do GB bude prodán a peníze utržené z jeho prodeje budou vloženy do GB.
Nedodržování pravidel GB bude trestáno dle uvážení správce banky a Guild Command.
Správcem GB jsou členové Guild Command, aktuálně správce banky je uveden v seznamu členů Guild Command.
 

2.
Využití předmětů z GB – Člen guildy má právo využívat předměty z GB pouze pro osobní využití. Jakýkoli prodej těchto předmětů na marketu či vendorům je považován za porušení těchto pravidel. Každý člen guildy má právo s jakoukoliv postavou v Guildě z GB vybírat jakýkoliv předmět, který může použít.
 

3.
Vkládání a vybírání z GB - Každý člen guildy má právo neomezeně vkládat předměty i republikové kredity do GB. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme vkládat pouze cenné předměty.
Vkládání se řídí dle těchto pravidel:

a. CzA Trade center - Zelený materiál pro guildovní craftery a nebo využitelný v conquestech. Dále materiál modrý minimálně kvalita 10+ a fialový jakékoli kvality. Výdej na požádání - zvýhodněný odkup pro členy guildy, přebytky budou používány na financování banky.

b. CzA Medcenter - Do tohoto slotu patří fialové stimy, modré adrenaly a medpacky minimálně pro level 56.

c. CzA Duty free - vybavení zdarma pro členy guildy (kryto ze sponzorských darů).

d. CzA Gifts - Do tohoto slotu patří jakýkoliv dárky pro companiony a dále také XP boosty. Do tohoto slotu náleží i  schémata pro level 10+ minimálně modré kvality, vyjma schémat na augmenty. Mise pro companiony modré nebo fialové bez omezení levelu. Dále lze zde najít modré/fialové oblečení. Zelené nebo "prázdné" z CM sem nepatří.

e. CzA Vault - Do tohoto slotu patří velmi drahé a výjimečné předměty. Tyto předměty jsou určeny pro využití v guildovních akcích jako odměna výhercům. Weekly ops pass - pokud je zrovna k dispozici, stojí 200.000,- kreditů. 

Všichni členové guildy mají možnost vybírat z GB. Každý guildovní rank se liší množstevním limitem za týden. Pokud si člen guildy vybere předmět je povinností do GB vložit i adekvátní vklad podobné hodnoty v podobě předmětu nebo republikových kreditů (hodnoceno cenou na GTN), až na vyjímky viz. výše.  V případě větších výběrů je nutné se domluvit se správcem GB.

 

4. Guild Medcenter - Pro všechny členy guildy od ranku Core Member je k dispozici guildovní medcentrum v záložce „Medcenter". Vybírat z této záložky lze na základě nastavených omezení od Guild Prime, snahou je aby se dostalo všem.

Využití komodit Guild Medcentra podléhá stejným pravidlům jako ostatní záložky GB. To znamená že při výběru stimů, adrenalů, lékárniček atd. je předpokládáno vložení podobné hodnoty zpět do banky.

Jako minimum za jednotku je bráno za fialový stim 3000,-  a za adrenaly 1000,- republikových kreditů.


 

NoticeNotices